εικονίδιο νόμου

Λάθος ληξιαρχική πράξη. Τι να κάνω;

μας συμβουλεύει η Σοφία Τρεκλή (Δικηγόρος)

Συμβαίνει πολλές φορές όταν γράφεται κάποια ληξιαρχική πράξη είτε αυτή είναι γέννησης, είτε είναι ονοματοδοσίας, είτε είναι γάμου είτε είναι θανάτου,
να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται σε άλλα επίσημα έγγραφα και σε αυτά που αναφέρονται στην ληξιαρχική πράξη που συντάχθηκε

π.χ. όταν γεννήθηκε το παιδί μας ή όταν έγινε ο γάμος μας. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες κατά την συναλλαγή μας με το κράτος αλλά και όταν επιθυμούμε να συντάξουμε κάποιο επίσημο έγγραφο, π.χ. μια γονική παροχή ή μια αποδοχή κληρονομιάς.

 

Οι ληξιαρχικές πράξεις, η τήρησή τους, η σύνταξή τους, η διόρθωσή τους, η ανασύστασή τους διέπονται από τον νόμο 344/1976, που προβλέπει όλες τις
περιπτώσεις έκδοσής τους.

 

Όταν όμως έχει γίνει ένα λάθος; Τι πρέπει να κάνουμε;
Σύμφωνα με το άρθρο 782 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όποιος έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή φυσικό πρόσωπο, αλλά κατ’εξαίρεση και νομικό πρόσωπο, που αντιμετωπίζει το σχετικό πρόβλημα ή ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου της περιφέρειας του ληξίαρχου, μπορούν να ζητήσουν την έκδοση  σχετικής απόφασης που θα διορθώνει ή θα συμπληρώνει την ληξιαρχική πράξη που μας ενδιαφέρει.
Στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις που διορθώνονται με απλή εντολή του Εισαγγελέα Ακροάσεων και περιπτώσεις που για να διορθωθούν χρειάζεται
δικαστήριο. 

Σχετική απόφαση υπ' αριθμ. 4/200, Δικαστήριο Άρειος Πάγος Εγκύκλιος Εισαγγελέα

Περίληψη απόφασης σχετική με: Ληξιαρχική πράξη 

Στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου καταχωρίζεται υποχρεωτικά το θρήσκευμα των γονέων του νεογνού, των συζύγων και του θανόντος αντίστοιχα. Αν ο ληξίαρχος ή ο προϊστάμενος της ελληνικής προξενικής αρχής στην αλλοδαπή αρνηθεί την καταχώρηση της δήλωσης ή αν αμφισβητηθεί από τρίτο η νομιμότητά της ή αν αμφισβητηθεί εκ των υστέρων από τον δηλούντα, με τον ισχυρισμό ότι ήταν πεπλανημένη η διότι μετέβαλε θρήσκευμα, δεν υπάρχει έδαφος εισαγγελικής παρέμβασης, αλλά ο δικαιούμενος δικαιούται να προσφύγει είτε στο Μονομελές Πρωτοδικείο αν θίγονται σχέσεις ιδιωτικού δικαίου είτε στα διοικητικά δικαστήρια. Η εισαγγελική παρέμβαση δικαιολογείται μόνο για διόρθωση σφαλμάτων που από παραδρομή παρείσφρησαν στη ληξιαρχική πράξη.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

  

Σχετικά άρθρα

Προσβολή της πατρότητας

Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του

  

babytips logo 220x70

To Babytips.gr είναι η πύλη πληροφοριών των νέων γονιών!

Βρείτε ιδέες για παιχνίδια, για δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, για ιατρικά θέματα, για διατροφή, ανάπτυξη, ταξίδια κ.α.

Σας καλωσορίζουμε!