εικονίδιο νόμου

Προστασία δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Babytips.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που το Babytips.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του Babytips.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο του Babytips.gr, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

 

Η εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο είναι προαιρετική και μόνον κατόπιν ρητής σχετικής συγκατάθεσης σας, για την αποστολή newsletter (ενημερωτικών δελτίων) και λοιπού ενημερωτικού υλικού ή / και για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Babytips.gr. Για τους σκοπούς αυτούς μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου/κινητού. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. 

 

 ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1. Στατιστική ανάλυση:

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

2. Επικοινωνίες μέσω email:

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις ή αλλαγές στον Διαδικτυακό μας Τόπο, διαφημιστικά μηνύματα και το ενημερωτικό δελτίο του Babytips.gr, εφόσον στο μέλλον εγγραφείτε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

3. Επιβολή συμμόρφωσης:

Σε συμμόρφωση προς τις έννομες υποχρεώσεις μας και προς εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου και την καθ' οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.

Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.

4. Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση

 

Cookies

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το Babytips.gr δεν έχει ενεργοποιημένη την δυνατότητα Login για την περιήγηση στην ιστοσελίδα, άρα δεν χρησιμοποιεί session cookies. 

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις του Babytips.gr σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, το Babytips.gr και τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο website του Babytips.gr καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ. Μπορείτε, ακόμη, να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από προμηθευτές τρίτου μέρους με μια επίσκεψη στη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες, εδώ: Γραφείο Διαφήμισης στο Διαδίκτυο (IAB),  Πρωτοβουλία Διαφημιστικού Δικτύου (NAI) και  Βρετανικό Γραφείο Διαφήμισης στο Διαδίκτυο (IAB-UK).

   

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που κρατούνται στο Babytips.gr. Αρκεί να τα έχετε υποβάλλει με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία του ιστότοπου ή να έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία σε κάποιο διαγωνισμό που διοργάνωσε το Babytips.gr. 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία του Babytips.gr. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το Babytips.gr συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας Αντωνία Χανιώτη, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τα αρχεία του Babytips.gr, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή. Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας σας, η ιδιοκτήτρια να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας. Η ιδιοκτήτρια του Babytips.gr διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών του ιστότοπου.

Δείτε αναλυτικά:

Τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε πατώντας το παρακάτω κουμπί "Επιτρέπω"

The cookies on this website are disabled.
This decision can be reversed anytime by clicking the below button "Allow Cookies".

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ε-ΜΡ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Babytips.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ το Babytips.gr δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του Διαδικτυακού της Τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

 

Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ’ αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να τ’ απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

babytips logo 220x70

To Babytips.gr είναι η πύλη πληροφοριών των νέων γονιών!

Βρείτε ιδέες για παιχνίδια, για δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, για ιατρικά θέματα, για διατροφή, ανάπτυξη, ταξίδια κ.α.

Σας καλωσορίζουμε!