σχέδιο με ρομποτάκια στη σειρά, στο γιατρό

Ασφαλιστική κάλυψη στο οικογενειακό ταξίδι

Καλό είναι να γνωρίζουμε από πριν την κάλυψη που μας παρέχει η ασφαλιστική εταιρία που ανήκουμε. Ακόμα και στο οικογενειακό ταξίδι μπορεί να χρειαστούμε γιατρό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρτιά που θα πρέπει να έχουμε μαζί μας.

Είναι σημαντικό να ξέρουμε κατά πόσον είμαστε καλυμμένοι ιατροφαρμακευτικά και νοσοκομειακά.Κι ας μην το χρειαστούμε ποτέ.

Ας το βάλουμε στο οργανωτικό πρόγραμμά μας, στον τελευταίο έλεγχο πριν το ταξίδι.

Έτσι, ότι και να συμβεί θα είμαστε προετοιμασμένοι και θα ξέρουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.