σχέδιο με ένα γατάκι δεμένο με μία καρδούλα

Όροι Διαγωνισμού

 1. Το Babytips.gr διοργανώνει τον παρόν διαγωνισμό.

 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, άνω των 18 ετών.

 3. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά κανενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

 4. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα πλήρη και ακριβή τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο αν ζητηθεί) έως και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην σελίδα του διαγωνισμού.

 5. Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο μια φορά στο διαγωνισμό. Περισσότερες υποβολές συμμετοχής με το ίδιο όνομα ή/και το ίδιο e-mail δε θα ληφθούν υπόψη και ο διαγωνιζόμενος θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

 6. Το όνομα του νικητή ή των νικητών του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.babytips.gr, με το πέρας του διαγωνισμού. Ο νικητής ή οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω της ιστοσελίδας random.org. και θα πληροφορηθεί το αποτέλεσμα μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του, κατά την εγγραφή στο διαγωνισμό.

 7. Για την παραλαβή του δώρου από το νικητή, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προηγηθεί ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ενημέρωση, με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή στον διαγωνισμό.

 8. Τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικείμενα ίσης αξίας.

 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ότι το Babytips.gr θα διατηρήσει τα στοιχεία τους, με σκοπό τη πιθανή μελλοντική ενημέρωσή τους για διαγωνισμούς καθώς και για την αποστολή ενημερωτικού  υλικού.

 10. To Babytips.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο, μετά από ενημέρωση του κοινού 5 ημέρες πριν, στην ιστοσελίδα του.

 11. Το Babytips.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων του διαγωνισμού. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

 12. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που πληροί τους όρους του παρόντος.

 13. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο νικητής και ο πρώτος επιλαχών, με την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη του διαγωνισμού, το δώρο θα διατεθεί όπως νομίζει η διοργανώτρια και ο χορηγός.

 14. Ο διαγωνισμός και τα αποτελέσματα του,  μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σε αυτόν από τους ενδιαφερόμενους, δηλώνει συναίνεση και αποδοχή.

 

babytips logo 220x70

To Babytips.gr είναι η πύλη πληροφοριών των νέων γονιών!

Βρείτε ιδέες για παιχνίδια, για δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, για ιατρικά θέματα, για διατροφή, ανάπτυξη, ταξίδια κ.α.

Σας καλωσορίζουμε!